Språk och kommunikation

I hela vår verksamhet använder vi dagligen ett tydligt språk. Vi benämner allt vi gör och lägger oss snäppet över barnens språkliga förmåga för att utmana barnen. Vi lånar böcker regelbundet på biblioteket som vi läser och jobbar med. Sånger, ramsor och leken har stor betydelse för barnens språkutveckling.

Uppdaterad: