Verksamhet & pedagogik

På Äppellunden vill vi att varje barn ska lyckas i det livslånga lärandet och ha roligt på vägen. Vi har ett projektinriktat arbetssätt där barnens nyfikenhet och intresse styr verksamheten. Vår målsättning är att alla barn ska lyckas.
För att synliggöra barnens lärprocesser använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Genom att dokumentera barnens lärande får vi möjlighet att tillsammans med barnen reflektera över deras kunskapande och vilka nya utmaningar vi kan erbjuda dem i deras utveckling och lärande.
All vår verksamhet och våra projekt vilar på förskolans läroplans (Lpfö 98/10) mål och riktlinjer.

Uppdaterad: