Norrgården

Äppellundens förskola består av två avdelningar.

På Norrgården går de yngre barnen. Vi lägger stor vikt vid att varje barn ska hitta sin plats i gruppen och känna sig trygga på förskolan tillsammans med andra barn och tillsammans med pedagogerna. Vi lockar barnen att upptäcka nya lekar och nytt material både inne och ute. Här får de upptäcka nya relationer med andra barn och med vuxna. Vi strävar efter att vara utomhus och leka varje dag. Vi samarbetar mycket med Sörgården både på morgonen och på eftermiddagen. Vi ser på barnen som kompetenta!

Uppdaterad: