Likabehandlings- & värdegrundsarbete

Inget barn ska behöva vara rädd att gå till förskolan.

Likabehandling och värdegrundsarbete är ett arbete som ständigt pågår i vår verksamhet. Vi har även två fokusveckor per terminen där vi bland annat utgår från kompisböckerna för att synliggöra likabehandling utifrån barnperspektiv. Barn och vuxna ska mötas med respekt för det man tycker, känner och tänker.

 

Äppellundens värdegrund

På Äppellunden ska alla känna sig trygga med varandra och få en god omsorg.

Vi har ett demokratiskt förhållningssätt där allas lika värde är en självklarhet.
Vi möter varandra med respekt och uppmuntrar barn, vårdnadshavare och pedagoger till delaktighet.
Vi vill skapa en lustfylld, utmanande och lärorik miljö där alla känner glädje och nyfikenhet.

Uppdaterad: