Introduktion

Att börja i förskolan innebär nya upplevelser i ny miljö. På Äppellunden använder vi oss av föräldraaktiv introduktion. Detta innebär att du som förälder deltar i ditt barns introduktion. Du är ett stöd i ditt barns aktiviteter som lek, mat och vila. Målet med introduktionen är att du och ditt barn ska lära känna den nya miljön, pedagogerna och få en inblick i verksamheten.

Den första dagen erbjuds varje familj ett enskilt samtal på cirka en timme. Föräldrarna är med hela tiden dag 2 till dag 4 mellan klockan 9 och 14. Från dag 5 kan man börja lämna sitt barn, detta görs helt individuellt i samråd med personalen. Räkna med att du som förälder ska finnas tillgänglig i ca 2 veckor. Efter introduktionsperioden erbjuds du ett uppföljningssamtal.

All personal ansvarar för introduktionen och barnet lär känna alla vuxna på en gång. De "gamla" barnen ses som en resurs och deltar aktivt i inskolningen.
Du lämnar ditt barn hos oss när du och ditt barn känner er trygga hos oss.

Uppdaterad: