Sörgården

Äppellundens förskola består av två avdelningar.

På Sörgården går de äldre barnen. Vi arbetar för att skapa ett gott klimat i gruppen där alla känner sig sedda och hörda. Vi lyssnar på barnen för att barnen ska ha inflytande i verksamheten och känna sig delaktiga. I verksamheten lägger vi tyngdpunkten på att främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet utifrån barnens intressen, erfarenheter, behov och åsikter. Vi strävar efter att utmana barnen lika mycket i deras lek som i den planerade verksamheten.

Uppdaterad: