Natur och teknikvetenskap

Vår förskola ligger mitt i naturen och vi har en stor tillgång till natur, djur och grönområden. Vi har även nära till 4H-gården Bolsta i Årsta. Barnen upptäcker hur tekniken i vardagen fungerar t.ex. hur fungerar strömbrytaren, hur öppnar man dörren och hur får man vatten från kranen? Vi utforskar vår närmiljö där vi har stora möjligheter att upptäcka många djur som ekorrar, fåglar, harar. Vi använder närmiljön för ett skapande arbete med barnen.

Uppdaterad: