Matematik

Matematik Äppellundens förskola

På förskolan får barnen på ett lekfullt sätt undersöka och använda matematiska begrepp. Vi erbjuder olika material/miljöer där barnen får använda matematik för att pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. Vi pedagoger använder hela tiden ett medvetet språk och förhållningssätt, samt sätter ord på vad barnen gör.

Ex på matematiska förmågor är:

räkna – antal barn, frukter, klossar, tärning
sortera – färg, form, storlek, lika-olika
mäta – lång/kort, tjock/smal, liten/stor
konstruera – bygga och skapa med olika material
geometriska former – triangel, cirkel, kvadrat, rektangel
tid och rum – klockan, lägesord
takt och rytm – sånger, rim och ramsor

Uppdaterad: