Fotografering

22 september

Tid: 08:45– 00:00

Vi tar gruppfoto. Alla barn måste va på plats senast kl 8:45.