Föräldramöte

10 mars

Tid: 18:30– 20:00

Välkommen på föräldramöte!

Bland annat får vi besök av en barnbibliotekarie Karin Hjelm som informerar om vikten av läsning för barn samt ger tips på olika böcker.