Vårens planeringsdag

Måndagen 11 januari 2021 har förskolans personal planeringsdag och därför är förskolan stängd.

12 oktober 2020